SCATE 2023 1. ročníky

Na začátku školního roku 2023/24 se 94 našich nových studentů prvních ročníků všech oborů postupně setkalo 4. a 5. září v učebně č. 7 za účelem ověření si svých znalostí anglického jazyka ze základních škol.

On – line test probíhal na počítačích v prostředí SCIO DAT. Skládal se z poslechových cvičení a ze cvičení ověřujících znalost gramatiky a čtení s porozuměním.

Hodnocení probíhá vždy podle Evropského referenčního rámce v rozpětí A0 až C1.

Naši studenti využili téměř celou škálu od úrovně A1 až po C1.

Trošku statistiky: celkem 94 testovaných studentů, z toho 13 studentů dosáhlo úrovně A1, 24 studentů úrovně A2, 35 studentů úrovně B1, 20 studentů úrovně B2, 2 studenti získali znalosti  úrovně C1.

 

Za sekci cizích jazyků blahopřeji všem a přeji hodně úspěchů nejen ve studiu angličtiny.

Mgr. Jana Kondeková
Technická podpora: Ing. Jiří Kalousek
Fotogalerie: Lucie Tomisová

Fotogalerie