Maturitní zkouška 2024

Termíny maturitní zkoušky pro jarní zkušební období 2024 a způsob záznamu písemných prací
PDF

125,7 kB

Nabídka zkoušek profilové části maturitní zkoušky
PDF

162,2 kB

UZNÁVÁNÍ ECDL CERTIFIKÁTU V RÁMCI DÍLČÍ ČÁSTI PRAKTICKÉ ZKOUŠKY u oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie s rozšířenou výukou informatiky za kalendářní rok 2024
PDF

127,6 kB

UZNÁVÁNÍ ECDL CERTIFIKÁTU V RÁMCI DÍLČÍ ČÁSTI PRAKTICKÉ ZKOUŠKY u oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie s rozšířenou výukou účetnictví a daní za kalendářní rok 2024
PDF

123,6 kB

Nahrazující zkouška z anglického jazyka v rámci profilové maturitní zkoušky
PDF

174,2 kB

Maturitní témata pro obor Obchodní akademie s rozšířenou výukou účetnictví a daní

Témata pro zkušební předmět Anglický jazyk za kalendářní rok 2024
PDF

180 kB

Seznam četby pro zkušební předmět Česká jazyk a literatura za kalendářní rok 2024
PDF

200,9 kB

šablona pro seznam četby za kalendářní rok 2024
DOCX

300,1 kB

Témata pro zkušební předmět Účetnictví za kalendářní rok 2024
PDF

114,6 kB

Témata pro zkušební předmět Ekonomika za kalendářní rok 2024
PDF

114,3 kB

Témata praktické maturitní zkoušky za kalendářní rok 2024
PDF

125,1 kB

Maturitní témata pro obor Obchodní akademie s rozšířenou výukou informatiky

Témata pro zkušební předmět Anglický jazyk za kalendářní rok 2024
PDF

180 kB

Seznam četby pro zkušební předmět Česká jazyk a literatura za kalendářní rok 2024
PDF

200,9 kB

šablona pro seznam četby za kalendářní rok 2024
DOCX

300,1 kB

Témata pro zkušební předmět Účetnictví za kalendářní rok 2024
PDF

114,6 kB

Témata pro zkušební předmět Ekonomika za kalendářní rok 2024
PDF

114,6 kB

Témata praktické maturitní zkoušky za kalendářní rok 2024
PDF

125,1 kB

Maturitní témata pro obor informační technologie

Seznam četby pro zkušební předmět Česká jazyk a literatura za kalendářní rok 2024
PDF

195,1 kB

šablona pro seznam četby za kalendářní rok 2024
DOCX

300,1 kB

Témata pro zkušební předmět Anglický jazyk za kalendářní rok 2024
PDF

184,2 kB

Témata pro zkušební předmět Ekonomické předměty za kalendářní rok 2024
PDF

114,6 kB

Témata pro zkušební předmět Informační technologie za kalendářní rok 2024
PDF

114,6 kB

Témata praktické maturitní zkoušky za kalendářní rok 2024
PDF

120,8 kB