SCATE 1. ročníky

V úterý 3. září 2019 se všichni studenti prvních ročníků podrobili on-line testu z anglického jazyka SCATE.
Test vychází z kategorií Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a zkoumá znalosti každého testovaného individuálně.

Studenti si zde ověřili základní jazykové dovednosti – čtení a poslech. Úlohy se týkaly čtení a porozumění textu, porozumění mluvenému slovu, znalosti gramatiky a slovní zásoby, schopnosti orientace v základních konverzačních situacích.

Výsledkem bylo určení úrovní našich studentů na škále A0 až B2.

Testování probíhalo on-line v aplikaci ScioDat.

Test vždy obsahuje maximálně 45 úloh. Přizpůsobuje výběr úloh předchozím odpovědím studenta a ukončí se ve chvíli, kdy je úroveň přesně určena.

Studenti hned po testování obdrželi podrobnou zprávu s přehledem a popisem jednotlivých úrovní. Dobrovolně si mohou doobjednat certifikát, který potvrzuje dosaženou jazykovou úroveň.

Ukázky úloh na: https://www.testovani.cz/Projekt/13/test-cizich-jazyku-scate

Mgr. Jana Kondeková
Ing. Jiří Kalousek

Fotogalerie: Lucie Tomisová

Fotogalerie