Projektový den pro mladší informatiky

Poslední červnový týden patří tradičně exkurzím, výletům a projektovým dnům. Studenti oboru Informatika si v rámci projektu vyzkoušeli kompletní práci designéra. Postupně od návrhu vektorového loga v editoru prošli jednotlivými stádii tvorby a přes převod 2D předlohy do 3D objektu, jeho editaci a finální přípravu pro 3D tisk vytvořili finální produkty.

Návrh a tisk 3D modelu

Účelem projektu bylo navrhnout logo fiktivní společnosti s ohledem na jeho následnou bezproblémovou tisknutelnost na 3D tiskárně a snadnou modifikovatelnost pro případná další využití jinými zájemci. Pro zvládnutí všech kroků bylo nutné seznámit se s principem vektorové grafiky, 3D modelování, zorientovat se nabídce a způsobu ovládání vhodných aplikací, převáděním 2D předlohy do 3D objektu, principem „slicování“ – převodu 3D modelu do souboru obsahujícího instrukce pro 3D tiskárnu a spoustou dalšího.

Ve finále jsme výtisky zhodnotili z hlediska jejich tisknutelnosti, stability a funkčnosti a vybrali vítězný návrh.

Algoritmizace a robotika

Druhá část projektového dne byla věnována programování virtuálních robotů v prostředí Minecraft Education. Na úkolu s názvem Build the wall, dig the hole si studenti zopakovali a procvičili podmínky, cykly v jazyce Python. Tady bylo účelem splnit celou řadu úkolů a v rámci únikové hry se dostat co nejdál.

Studenti předvedli pořádnou dávku talentu, zručnosti, inteligence a zápalu pro věc. V rámci projektu pěkně dokázali propojit znalosti a dovednosti získané v různých předmětech a hravou formou prošli celým procesem od návrhu po finální realizaci.

Odměny nejlepším řešitelům poskytlo SRPOA.

Ing. Aleš Oujezdský, Ph.D.
Ing. Martin Krupa, Ing. Paed. IGIP
Ing. Liběna Krchňáková

Fotogalerie