UPŘESNĚNÍ POČTU PŘIHLÁŠENÝCH A PŘIJATÝCH ŽÁKŮ V MIN. ROCE

V systému www.dipsy.cz jsou uvedeny u studijního oboru naší školy 63-41-M/02 Obchodní akademie počty přihlášených i přijatých žáků v součtu za obě zaměření tohoto oboru. Tato data jsme nevkládali a není ani možnost je upravit.

Pro přehlednost vycházejte ze skutečných údajů podle zaměření, které jsou uvedeny v Atlase školství https://www.atlasskolstvi.cz/ss696-obchodni-akademie-ostrava-poruba-prispevkova-organizace s tím, že plánovaný počet přijímaných žáků zde uvedený, jsme se rozhodli změnit na 32 žáků oboru a zaměření:

Do prvního ročníku denní formy čtyřletého studia jednotlivých studijních oborů vzdělávání a jejich zaměření budou přijímány následující počty uchazečů:

63-41-M/02 Obchodní akademie – účetnictví a daně 32 uchazečů
63-41-M/02 Obchodní akademie – marketing a digitální technologie 32 uchazečů
18-20-M/01 Informační technologie 32 uchazečů

Ing. Marie Katapodisová v. r.
ředitelka školy