Bobřík informatiky 2023

K listopadu patří už tradičně Bobřík informatiky – celostátní soutěž pro testování znalostí a dovedností žáků základních a středních škol v oblasti informatiky a informatického myšlení. Naši studenti oboru Informační technologie se účastní soutěže v kategorii Senior, kde řeší náročné slovní a interaktivní úlohy, při nichž musí prokázat algoritmické a logické myšlení.

Jak dopadl letošní ročník?

Na celostátní výsledky si ještě budeme muset chvilku počkat, v rámci školy už ale pořadí účastníků máme sestavené. Na začátku soutěže měli všichni soutěžící na svém kontě 48 bodů (aby bylo možné odečítat nesprávné odpovědi) a dosáhnout mohli maximálně 192 bodů. Každý, kdo dosáhl hranici 120 bodů, je úspěšným řešitelem.

A teď slibovaní vítězové:

1. Adam Tomášek
2. Jakub Slazyk
3. Matěj Kupka

Blahopřejeme!

BOBŘÍK INFORMATIKY je předmětová soutěž, podporovaná Ministerstvem školství. Tato soutěž si klade za cíl seznamovat žáky a jejich učitele s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače. Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti.

Tematicky je možné rozdělit jednotlivé úkoly do oblastí:

  • algoritmizace a programování
  • porozumění informacím a jejich reprezentacím (kódování, jazyk, šifrování), strukturám (grafy, mapy), procesům
  • řešení problémů (hledání strategií, logika, matematické základy informatiky)
  • digitální gramotnost, informační technologie v každodenním životě, technické otázky, společenské souvislosti používání technologií

Realizace ve třídách, fotografie: Ing. Aleš Oujezdský, Ph.D.
Administrativa a koordinace: Ing. Liběna Krchňáková

Fotogalerei