Přijímací řízení na školní rok 2023/2024

Výsledky přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání na školní rok 2023/2024 po náhradním termínu

obor:


POSTUP PO VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Přijatí uchazeči

Dnem zveřejnění seznamu přijatých uchazečů se považují jejich ROZHODNUTÍ za oznámená. Přijatý uchazeč pak musí nejpozději do následujících 10 pracovních dnů potvrdit svůj úmysl vzdělávat se na naší škole odevzdáním ZÁPISOVÉHO LÍSTKU.

Nepřijatí uchazeči

Na volná místa po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků budou přijati odvolaní uchazeči v pořadí podle výsledkové listiny, kteří splnili kritéria pro přijetí, ale nebyli přijati z kapacitních důvodů.

Nepřijatí uchazeči, kteří mají zájem vzdělávat se na naší škole, musí ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne obdržení ROZHODNUTÍ doručit ředitelce školy ODVOLÁNÍ.  Jedině tak mohou být přijati na uvolněná místa v pořadí podle výsledkové listiny. Pokud již odevzdali ZÁPISOVÝ LÍSTEK na jiné škole a budou na odvolání přijati na naši školu, mají právo vyzvednout již umístěný zápisový lístek a odevzdat ho na naši školu (zde je nutná účast zákonného zástupce i uchazeče).

Zákonné zástupce všech uchazečů prosíme o osobní návštěvu za účelem odevzdání

ZÁPISOVÉHO LÍSTKU, vyzvednutí ROZHODNUTÍ a případně také podání ODVOLÁNÍ, které máme připravené v podobě formuláře k rychlému vyplnění na místě ve škole. Rádi Vám individuálně poradíme a vše vysvětlíme.

Provozní doba sekretariátu školy: 7:00 – 15:30


VYHLÁŠENÍ I. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠK. ROK 2023/2024 VČETNĚ KRITÉRIÍ

KOMPLETNÍ INFORMACE K PŘIHLÁŠCE KE VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠK. ROK 2023/2024