Přednáška v rámci projektu „DANĚ A CLA DO ŠKOL“

DaněDne 8. listopadu 2023 se pro naše studenty třetího ročníku oboru „Obchodní akademie se zaměřením na účetnictví a daně“ uskutečnila přednáška odborníkem z praxe, Ing. Petrou Homolovou z Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj, která se zabývala důležitým tématem daní a procesem výběru daní. Přednáška poskytla cenný pohled na správu daní, kdo má na starosti výběr daní a jak je organizačně strukturován finanční úřad.

Ing. Petra Homolová začala svou přednášku tím, že zdůraznila význam daní v každé moderní společnosti. Daně jsou základem financování veřejných služeb, a proto je důležité, aby byly spravedlivě a efektivně spravovány.

Následně se přednášející věnovala otázce, kdo vybírá daně. Vysvětlila, že daně jsou obvykle vybírány státem prostřednictvím orgánů zvaných finanční úřady. Tyto úřady mají za úkol zajistit shromáždění daňových příjmů od fyzických i právnických osob v souladu s platnými zákony a předpisy. Dále se přednášející zaměřila na organizační strukturu finančního úřadu.

Ing. Petra Homolová přinesla podrobný a interaktivní pohled na tato důležitá témata spojená s daněmi a finančním úřadem. Její přednáška byla informační a inspirující, poskytující studentům cenné znalosti o fungování daňového systému a jeho významu pro společnost.

Celkově lze říci, že přednáška Ing. Petry Homolové byla velmi užitečná a osvěžující, a poskytla hlubší vhled do světa daní.

Ing. Petra Sedlářová

Fotogalerie