Vzdělávací seminář v Památníku Terezín

Ve dnech 23. 10. – 25. 10. 2023 se studenti 2. a 3. ročníku zajímající se o tematiku holocaustu zúčastnili vzdělávacího semináře v Památníku Terezín.

Cesta do ústeckého kraje je poměrně daleká, ale vlakem nám v dobré náladě uběhla jako voda. Vystoupili jsme v Bohušovicích nad Ohří, odkud jsme se vydali stejnou trasou, jakou museli absolvovat transportovaní Židé z tohoto místa, do Terezína. Poté, co jsme se ubytovali, vydali jsme se do nedalekých Litoměřic, kde vznikl během 2. světové války pracovní tábor, jenž se stal pobočkou KT Flossenbürg. V současné době je areál nepřístupný veřejnosti. S Litoměřicemi je ovšem spjat také Karel Hynek Mácha, který se ve městě narodil a zemřel při požáru města.  Jeho ostatky byly slavnostně převezeny v roce 1939 na Vyšehrad a tato událost se stala tichým protestem proti nacistické okupaci. Před jeho domem a sochou jsme si připomněli tedy nejen přínos pro českou literaturu, ale také i jeho význam ve složitých dobách historie Československa.

První večer jsme lehce vpluli do tématu promítáním uměleckého filmu o Helze Weissové Hoškové – Helga L-520. Také byl studentům vysvětlen rozdíl mezi ghettem, pracovním táborem, koncentračním táborem a vyhlazovacím táborem.

Druhý den už nás čekal náročný program. Po snídani studenti absolvovali úvodní přednášku o městě Terezín, seznámili se tak nejen s historií během 2. světové války, ale zmíněn byl i vznik a význam pevnosti v roce 1780 za vlády Josefa II. Pak už studenty čekala 3 hodinová komentovaná prohlídka židovského ghetta protkána několika reálnými životními příběhy jednotlivých vězňů, ať už dospělých, či dětských.

Po obědě už studenti pracovali v terénu při workshopu Po stopách paměti. Měli možnost srovnat, jak vypadá místo dnes a jak vypadalo v době 2. světové války, vyslechli si nahrané výpovědi pamětníků v tabletech a zpracovali tak samostatně prezentaci o vybraných místech.

Bohužel jsme nakonec neměli možnost setkat se s přeživší pamětnicí, studenti i tak dostali alespoň náhradní program v podobě promítání filmu Hlasy dětí, ve kterém vystupují nejen pamětníci, ale také jejich děti.

Aby si studenti oddechli od těžké tematiky holocaustu, čekala je večer prohlídka terezínského podzemí. Páni průvodci nám zajistili opravdový zážitek: dostali jsme při vstupu do podzemí lucerny, vystřelili si z nás střelbou z pistole a následně jsme dostali možnost projít si chodbou úplně potmě! Věřím, že na tento netradiční zážitek bude většina z nás vzpomínat hodně dlouho, protože kromě střelby šel v podzemí slyšet také smích a dobrá náladaJ.

Poslední den byl věnován prohlídce Malé pevnosti. Tam už studentům došlo nejen teoreticky, ale i prakticky, jaký byl rozdíl mezi ghettem a věznicí v Malé pevnosti, která už připomínala koncentrační tábory nejen vzhledem – nápis Arbeit macht frei,  ale i svým krutým zacházením s politickými vězni. Studenti byli upozorněni nejen na věznění srbského atentátníka Gavrila Prinćipa, ale také naši přední političky Milady Horákové, která sic přežila nacistické koncentrační tábory, ale bohužel už ne komunistické politické procesy.

Exkurze se vydařila po všech stránkách. Studenti byli velice pozorní a zvídaví a plnohodnotně reprezentovali jméno naší školy, za což bych jim chtěla vřele poděkovat. Díky patří také úžasným průvodkyním a průvodcům Památníku Terezín, kteří se na naše studenty budou těšit i v následujících letech.

Mgr. Zuzana Horklová
Mgr. Kristina Vantuchová

Fotogalerie