Olympiáda z českého jazyka

V prosinci (18.12. 2023) se uskutečnilo školní kolo olympiády z českého jazyka. Zúčastnilo se jej 12 odvážlivců napříč ročníky. Odpovídali na úkoly zkoumající jejich pochopení dvojsmyslů, znalosti větné skladby, ale hlavně šíři slovní zásoby. Psali slohovou práci, která měla letos skvělé téma: Dopis mému o pět let mladšímu já.

Po lednovém vyhodnocení byli nakonec odměněni všichni účastníci. Na prvním místě se umístil Martin Duchoň z 1.C, druhé místo obsadil Richard Klobouk ze 4.B a třetí pozici doplnila Natálie Bortolloti z 3.A.

Protože se letošní termín obecního kola bohužel kryl s důležitými akcemi u nás na škole, do okresního kola letos nikdo nominován nebyl.

Za sekci ČJL Mgr. Veronika Piterková a Mgr. Zuzana Horklová

Olympiáda z českého jazyka