Přednáška o bankovnictví

Dne 12. dubna 2018 proběhla na naší škole přednáška Ing. Jiřího Sedláčka, ředitele pobočky Komerční banky. Přednáška byla určena pro žáky 3. ročníku, kteří se zde dozvěděli mnoho zajímavých informací z praxe o různých bankovních produktech. Probíraná témata byla zaměřena nejen na rozšíření učiva z předmětu ekonomika, ale také na rozvoj finanční gramotnosti žáků.

Ing. Miroslava Gardášová

Fotogalerie