Mediální olympiáda

24.ledna proběhlo školní kolo mediální olympiády, které se zúčastnilo 10 tříčlenných týmů ze všech ročníků. Na 40 otázek z oblasti sociálních médií, tisku a zpravodajství měli soutěžící pouhých 30 minut času. Z celkových 75 bodů získaly naše nejlepší týmy krásných 33 bodů. Sami soutěžící zhodnotili, že otázky byly zajímavé, ale dost obtížné.

Do druhého kola sice nikdo nepostoupil, ale zkušenost to byla výborná a věříme, že příští rok budeme úspěšnější. Všem zúčastněným děkujeme.

Za sekci ČJL Mgr. Veronika Piterková a Mgr. Zuzana Horklová

Mediální olympiáda