Art & Science

Akci Art & Science uspořádala Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava s cílem podpořit vzdělání, vědu, výzkum, kreativní myšlení, tvořivost a umění. Tato událost se stala skvělou příležitostí také pro naše žáky třídy 3.C a 4.C. Žáci společně s Mgr. Janou Kondekovou a Mgr. Monikou Chvostkovou prožili zajímavé a inspirující dopoledne.

Akce proběhla 7. 9., zapojily se do ní všechny fakulty a vědecká pracoviště univerzity. Cílem bylo představit různé oblasti studia a výzkumu, které instituce nabízí, a zároveň motivovat návštěvníky k aktivnímu zapojení.

Program zahrnoval komentované ukázky projektů a výzkumu, které probíhají na univerzitě. Byly představeny konkrétní aplikace teorie do praxe obohacené ukázkami zaměřující se, jakým způsobem vzdělání přispívá k rozvoji společnosti.

Návštěvníci měli také možnost účastnit se různých soutěží a aktivit. Tyto aktivity měly za cíl podnítit tvořivost a soutěživost mezi účastníky.

Hudební zpestření dopoledne poskytly hudební skupiny, které vystupovaly na hlavním pódiu. Tato hudba přispěla k příjemné atmosféře a zvýšila celkovou radost z akce.

Jedním z vrcholů dne byla také ukázka parkouru, který předvedl dovednosti a odvahu některých mladých nadšenců. Tato ukázka zaujala a nadchla mnoho návštěvníků.

Pro účastníky bylo k dispozici bohaté množství propagačních materiálů, které obsahovaly informace o studijních programech, výzkumných projektech a dalších aktivitách univerzity.

Celkově lze tuto akci považovat za velký úspěch, a to díky aktivní účasti studentů, zaměstnanců a veřejnosti. Navštívili jsme místo inovace, vzdělání a tvořivosti.

Děkujeme všem, kteří se na organizaci a průběhu této události podíleli, a těšíme se na další společné akce.

Zapsala: Mgr. Monika Chvostková

Fotogalerie