Krajská potravinová sbírka 2023

V průběhu měsíce listopadu se studenti naší školy, pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci zapojili jako každoročně do Krajské potravinové sbírky.

Sbírka byla ukončena v pátek 20.10.2023. Celkem bylo vybráno 14 576 Kč. Poděkování právem náleží všem, kteří přispěli do sbírky korunami, desetikorunami či stovkami.

Kontrolu příspěvků jednotlivých tříd provedli studenti Štěpán Kotala a Jan Mutina z 3.C.

Kontrolu příspěvků za celou školu provedla Šárka Kunčická, bezpečnostní referenta, kontrolu finančních prostředků provedla Lucie Tomisová, hospodářka školy.

Trvanlivé potraviny v hodnotě 14 576 Kč byly zakoupeny 20.10.2023. Poděkování náleží i panu řediteli porubského Kauflandu, panu Lukáši Kozákovi, za předobjednáni potravin.

Potraviny byly předány ve středu 25.10.2023 Mgr. Haně Neumannové z ústavu  MENS SANA, z.ú., na bývalé Ukrajinské ulici, nyní po přestěhování Sokolovská 6062/32.

 

Poděkování ze strany Mgr.Hany Neumannové:

Dobrý den ještě jednou.
Velmi děkujeme za dnešní předání potravin.
Přímo z centrálního skladu by měl přijít certifikát.
Zvážili jsme jídlo a je toho 152 kg.. Moc děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem
zapojili do sbírky, byť i myšlenkou a přáním, ať má každý dostatek jídla
pro sebe a svou rodinu.

Děkujeme a přejeme všem studentům studijní i osobní úspěchy a všem
ostatním také krásné dny.


Mgr. Hana Neumannová
vedoucí Sociální rehabilitace
MENS SANA z.ú.
Sokolovská 6062/32
708 00, Ostrava

Poděkování ze strany Sabiny Keprdové, ředitelky Potravinové banky v Ostravě:
Vážená paní magistro,

dovolte mi, abych touto cestou poděkovala Vám, Vašemu kolektivu, studentům i rodičům studentů za zapojení se do Krajské sbírky potravinové pomoci, která se každoročně koná při příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby. Velice si vážíme toho, že nejste lhostejní k lidem v těžkých životních situacích různého druhu a že i díky Vaší pomoci můžeme realizovat poslání potravinové banky – pomáhat s odstraňováním chudoby a hladu, pomáhat lidem v nouzi, ale také podporovat solidaritu ve společnosti. Výtěžek potravinové sbírky ve Vaší organizaci bude předán přímo lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kdy předání bude prostřednictvím charitativní organizace, která je řádným členem Potravinové banky v Ostravě, z.s..

Rádi bychom Vám spolu s poděkováním za potraviny předali také certifikát, který Vám zasíláme v příloze tohoto dopisu. Vážíme si Vaší angažovanosti a vstřícnosti a budeme se těšit na případnou další spolupráci.

Jsem s úctou

Sabina Keprdová
ředitelka Potravinové banky v Ostravě, z.s.

 

Mgr. Karolína Kofránková
Mgr. Jana Kondeková
Fotogalerie Filip Titlbach, Radim Kučera 4.B

Krajská potravinová sbírka 2023

Krajská potravinová sbírka 2023Krajská potravinová sbírka 2023Krajská potravinová sbírka 2023