DUEL 2020

I ve složitějších podmínkách distančního studia se studenti třídy 4. A Dominik Černý a Marek Gavlák zúčastnili v průběhu měsíce listopadu 6. ročníku soutěže DUEL, kterou pořádá Katedra účetnictví a daní, Katedra financí a Katedra podnikohospodářská pod patronací děkana Ekonomické fakulty VŠB – Technické univerzity Ostrava.

V letošní on-line verzi soutěže si studenti obchodních akademií a středních škol s ekonomickým zaměřením mohli opět ověřit své znalosti z oblasti daní, účetnictví, podnikové ekonomiky a financí. Studenti v týmu zpracovali podnikatelský záměr, případovou studii a prošli testem z účetnictví, daní, financí a problematiky podnikání. Přestože jejich spolupráce byla komplikovanější vzhledem k distanční formě tohoto ročníku, v soutěži uspěli a umístili se na hezkém 3. místě.

Předání diplomu a cen proběhlo vzhledem k opatřením v souvislosti s pandemií COVID 19 ve skromném duchu, nicméně Dominikovi a Markovi děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme k dosaženému umístění v soutěži.

Ing. Martina Mertová

DUEL 2020Duel