Přijímací řízení na VŠ v roce 2021

Přednáška pro studenty 4. ročníku

Přijímací řízení na VŠ v roce 2021

V rámci kariérového poradenství připravila výchovná a kariérová poradkyně pro studenty 4. ročníku přednášku o přijímacím řízení na VŠ v roce 2021.

16. 11. 2020 proběhla online přednáška ve 4.A a o dva dny později ve 4.B. Následně byla zahájena prezenční výuka pro maturanty a proto jsme přednášku ve třídě 4.C realizovali 2. 12. 2020 prezenční formou. Letos byl o tento cyklus přednášek mimořádný zájem, až na malou výjimku se jí ve všech třech třídách zúčastnili všichni studenti.

Kariérová poradkyně vysvětlila základní pojmy týkající se terciálního studia a představila koncepci jednotných přijímacích zkoušek na VŠ, které realizuje agentura SCIO. Národně srovnávací zkoušky proběhnou v letos v šesti termínech, první z nich se uskuteční již 12. 12. 2020. Letošní rok je v mnohém specifický, vzhledem k protiepidemickým opatřením lze prosincový termín NSZ realizovat pouze formou online testů.

PhDr. Pechová dále prezentovala podmínky přijetí u vybraných studijních programů, které se liší podle požadavků jednotlivých fakult, porovnala jejich specifika, upozornila na možná úskalí a z vlastní praxe připojila několik doporučení. Na rozdíl od minulých let většina fakult požaduje jen elektronickou formu přihlášek ke studiu. Studenty zajímala především obsahová náplň jednotlivých testů OSP, MAT a ZSV. V následné diskusi výchovná poradkyně odpovídala na konkrétní dotazy.

Podle předběžného průzkumu by letos téměř všichni studenti 4. ročníku chtěli pokračovat ve studiu na VŠ nebo VOŠ. Nejčastější volbou se jeví studium ekonomie, informatiky a učitelství.

VP zájemcům předala tištěné materiály „Kam po maturitě?“, „Jak na VŠ?“ a propagační materiály Slezské univerzity v Opavě a několika dalších vzdělávacích institucí.

Informace, které zazněly na přednášce včetně zajímavých internetových odkazů, jsou umístěny na výukovém portálu Moodle v sekci Výchovné poradenství.

PhDr. Pechová,
výchovná a kariérová poradkyně

Vzhledem k protiepidemickým opatřením proběhly některé přednášky formou telekonference.