Dějepisná olympiáda

V listopadu se konal druhý ročník Dějepisné olympiády pro střední školy. Vzhledem k aktuální situaci online formou, u nás 27. listopadu. Tematické zaměření ročníku je „Labyrintem barokního světa (1556 – 1781).“ Není to historické období u studentů příliš populární, i přesto se však našlo několik zájemců o dějepis, kteří se školního kola zúčastnili. Výsledky byly velmi dobré, největšího bodového zisku dosáhl Vojtěch Král ze 3.A a svou prací se také kvalifikoval do okresního kola. Loni nás reprezentoval velmi úspěšné, přejeme hodně štěstí i v letošním školním roce.

Mgr. Miroslava Doleželová

Dějepisná olympiáda