Pozdravy ze školního parlamentu

Škola je pro většinu studentů stále zavřená, školní parlament ale rozhodně nespí. Jak současnou situaci vnímají zástupci jednotlivých tříd a co vzkazují svým spolužákům a učitelům? Navzdory všudypřítomným negativním zprávám zůstávají vesměs optimističtí, myslí na své spolužáky i učitele a hodnoty jako rodina, zdraví, přátelství, vzdělání a slušnost u nich mají své pevné nedobytné místo. Milí studenti, jsme na vás opravdu hrdí!

„Chtěl bych poděkovat všem učitelům, že se snaží žákům pomoci v téhle těžké době. Určitě to, žáci, ani učitelé, nevzdávejte a snažte se, snad se brzy vrátíme do škol.“

„Milí žáci, vážení učitelé. Distanční výuka může být náročná nejen pro žáky, ale i pro učitele. Proto spolupracujme a chovejme k sobě vzájemný respekt. Děkuji nejen kantorům, za jejich trpělivost a ochotu, ale i žákům a prosím obě strany o empatii, jelikož jsme v tom spolu a spolu tím budeme muset také projít.“

„Maturanti, vám bychom chtěl popřát hodně štěstí, klidu a zdaru při učení na maturitu, ať to v klidu a s přehledem zvládnete a ať se vám i nadále daří.“

„Už to budou téměř 2 měsíce od doby, kdy jsme museli přejít z běžné výuky, na kterou jsme byli všichni tak zvyklí, na výuku online a opustit tak svou komfortní zónu. Asi budu mluvit za všechny, když řeknu, že z počátku to nebylo pro nikoho jednoduché, ať už to byly problémy s internetem nebo se zvyknutím si na úplně nový režim, ale po čase jsme snad všichni přišli na to, jak se s touto změnou stavu vypořádat. Obrovské díky také patří všem učitelům, kteří si vždy našli čas na to, aby nám s různými problémy pomohli. Doufám, že se brzy do školy vrátíme a do té doby bychom měli udělat vše, co je v našich silách, abychom to do té doby zvládli.“

„Tento školní rok není zcela odlišný od března tohoto roku. Online výuka probíhá v plném proudu a já věřím, že pro studenty je to často namáhavé a vyčerpávající. Tímto bych chtěl popřát všem studentům pevné nervy a maturitním ročníkům hodně štěstí při maturitě. Velký dík patří všem kantorům, že zvládají mnoho hodin sedět u počítačů či notebooků a všechny tyto hodiny odučit. Věřím, že se brzo vrátíme do školy.“

„Vážení studenti a pedagogové, situace, která nastala, není jednoduchá pro nikoho z nás, ať už pro učitele nebo žáky. Přišla doba, kdy všichni musíme spolupracovat a dělat vše proto, abychom utrpěli co nejmenší šok po návratu do běžného, školního“ života. Myslím si, že je tato situace těžká nevíce především pro studenty 4. ročníku, kteří přišli o poslední chvíle se zkušenými učiteli, kteří by doplnili jejich znalosti a pomohli jim se plně připravit na jednu z mnoha těžkých životních zkoušek, nemluvě o ztrátu vybudovaného kolektivu a poslední chvíle s ním. Všem čtvrťákům držíme palce a doufáme, že i přes nepřízeň osudu u maturity uspějí v co největším počtu“

Poděkování kantorům

„Tímto dopisem bych chtěl poděkovat za všechny studenty své třídy za ochotu a laskavost během těchto nelehkých časů. Jak pro nás, studenty, tak pro Vás, kantory, je to určitě nelehká zkouška, kterou se spolu snažíme zvládnout. Tato nelehká doba však také souvisí s naší leností a nechutí pracovat doma, určitě se zde však najdou studenti, kteří tento styl výuky hodnotí velmi pozitivně, dovoluji si však říct, že větší části studentů tento styl učení nevyhovuje. Avšak i přes tyto překážky jste k nám stále ochotni například náhradními termíny či doučováním skrz online hodiny. Tímto nám obětujete svůj volný čas, kterého si nesmírně vážíme a mnoho nám pomáháte. Děkujeme.“

 „Za celou třídu děkuji všem profesorům Obchodní akademie, že i přes distanční výuku se snaží nám předat 100 % ze svých předmětů. Moc si toho vážíme. A maturantům přejeme mnoho štěstí a pevné nervy při učení.“

„Vážení učitelé a milí studenti,

setkáváme se v nelehké době, jak pro nás studenty, tak i pro naše učitele, kterým za všechno, co pro nás dělají moc děkujeme. Vážíme si Vaší ochoty, trpělivosti, laskavosti a veškeré Vaší energie a pomoci, kterou nám poskytujete. Není to teď pro nikoho jednoduché, ale společně to vše zvládneme a brzo se snad dostaneme do normálního života pospolu.“

„Mezi ty, co teď určitě mají hodně práce, stresů i nervů, patří naši letošní maturanti. V této chvílí máte určitě velký strach, jak vše zvládnete. Dost času uplynulo při on-line výuce a maturita se neodkladně blíží. Proto Vám všem držíme palce a přejeme hodně štěstí, ať se Vám tato životní zkouška povede co možná nejlépe.“

„Není třeba se bát a není třeba to vzdávat, protože učit se stejně budeme celý život.“

„Měli jsme nyní všichni spoustu času přemýšlet, zažili jsme změnu, která nás zocelila a mnoho z nás je moudřejší a dospělejší, našli jsme nové cíle, své nové stránky a možná i jiný pohled na spoustu věcí… takže možná to, co nás mělo rozdělit, nám pomohlo najít si cestu k sobě samotným.“

„Tímto Vám všem přeji, aby se Vám splnili vaše sny a přeji Vám štěstí při všem, co Vás čeká. Dále Vám přeji krásné svátky a šťastný nový rok. Ať už je totiž strávíte jakkoliv, tak v tento magický čas jsou všichni spolu. Konečně spolu.“

„Tato doba není pro nikoho jednoduchá. Když jsme na začátku tohoto roku slyšeli, že nějaký virus existuje, nikdo tomu nechtěl uvěřit. A už vůbec nás nenapadlo, že se zavřou školy. Museli jsme se naučit spoustu nových věci, abychom mohli fungovat přes internet. Věřím, že to brzo skončí a vše se vrátí do normálu a budeme se všichni společně potkávat ve škole. Jednou na to budeme vzpomínat a vykládat dalším generacím jaké to bylo.“

„V tomto roce jsme všichni prošli něčím novým, pro všechny neznámým, s čím se musíme učit žít. Někteří s respektem, někteří s nevolí a všichni se tak nějak přizpůsobujeme. Tak si pojďme všichni navzájem poděkovat. „

„Za celou třídu přejeme i ostatním maturitním ročníkům hodně štěstí ve zvládnutí maturity. Bylo to velice těžké období pro nás všechny, ale věříme, že to všichni zvládneme. Velké díky patří naším kantorům, kteří se s námi byli ochotni učit stejně intenzivně jako tomu bylo v normální výuce. Je to velice těžké období i pro ně, a proto všem kantorům patří náš obdiv.“

„Děkujeme všem učitelům, že s námi jsou trpěliví v době distanční výuky. Je to těžké pro každého, ale navzájem si vždy umíme všichni pomoct a poradit si.“

„Spolužáci, učitelé.
Ačkoliv jsme všichni doma a každému to vyhovuje jinak, věřím, že to všichni nějak zvládáme. Všichni víme, že je to náročné a zvlášť pro maturanty. Všem jim posílám své sympatie a věřím, že na nás budou myslet naši přátelé i rodina. Možná úplně nejtěžší to mají naši učitelé, proto i jim děkuji za jejich práci, jejich toleranci a pozitivní naladění.“

A trocha motivace na závěr…

„Neodpoutávej se nikdy od svých snů! Když zmizí, budeš dál existovat, ale přestaneš žít.“ Mark Twain

„Žijte, jako byste měli zítra umřít. Učte se, jako byste měli žít navěky.“ Mahátma Gándhí

„Když prohrajete, nezapomeňte na tu lekci.“ Dalajláma

„Jediná omezení, která v lidských životech existují si klademe my sami.“ Konfucius

„Na konci každé cesty začíná další.“ Pavel Kosori

 

Za školní parlament:

Melanie, Vítek, Jarča, Simona, Martin, Denisa, Klára, Adéla, Radek, Marek, Elen, Jakub, Stanislav, Marek, Pepa a Patrik.