Celorepublikové finále soutěže EKONOMICKÝ TÝM 2022

Ve dnech 15. – 16. listopadu hostila Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, po dvouleté přestávce způsobené covidovými opatřeními, republikové finále nejvýznamnější soutěže ekonomicky zaměřených škol Ekonomický tým 2022. Soutěž byla pořádána pod záštitou radního Kraje Vysočina RNDr. Jana Břížďaly a Asociace obchodních akademií ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Krajem Vysočina a Vysokou školou polytechnickou Jihlava.

Tříčlenné týmy studentů 4. ročníků oborů Ekonomické lyceum a Obchodní akademie absolvovaly během dvou dnů tři soutěžní disciplíny. Moravskoslezský kraj a naši školu v tomto úzkém výběru reprezentoval tým, který zvítězil v krajském kole soutěže, ve složení Vojtěch Mikeš (4. B), Klára Janková (4. A) a Liana Sajašová (4. A).

Prvním náročným úkolem byla pro studenty projektová práce, kdy v časovém limitu 300 minut měli zpracovat marketingovou studii na téma „Komunikační kampaň naší školy“. Téma projektové práce bylo soutěžícím oznámeno na začátku daného limitu. Zadání i hodnocení této části zajistili odborníci z Vysoké školy polytechnické v Jihlavě. Druhý soutěžní den čekal studenty test obsahující 80 otázek z oblasti podnikání, lidských zdrojů, dlouhodobého majetku, financování, finančních trhů, zásobování, práva a informačních technologií. Následovala prezentace na zadané téma, na jejíž přípravu měli soutěžící 30minutový limit. Letošní téma znělo: „Otázka pro finančního poradce: Jak naložíte v současné době s dědictvím 1.500.000,- Kč?“. Hodnotící pětičlenná komise, ve které zasedli tři ředitelé obchodních akademií, zástupce z Vysoké školy polytechnické Jihlava a vedoucí obchodního oddělení společnosti Pleas, posoudila odbornou úroveň, zohlednila dodržení časového limitu, zapojení všech členů týmu, formální stránku a originalitu prezentace.

V celkovém hodnocení hrál svou roli každý bod a výsledky byly opravdu těsné. Vojtovi, Klárce a Lie gratulujeme ke krásnému 8. místu. Zaslouženě reprezentovali naši školu v konkurenci těch nejlepších.

Ing. Martina Mertová
Foto: Jaroslav Loskot

Fotogalerie