Testy OSP (Obecné studijní předpoklady) na naší škole

V pátek 11.11.2022 se studenti  3.A a 3.B v rámci výuky ZSV podrobili ukázkovým testům na vysoké školy.

I letos jsme se zapojili do tzv. pilotního testování, které probíhá na středních školách po celé republice. Jedná se o ověřování budoucích testů na vysoké školy. Studenti získají výsledky svých testů pod svým katalogovým číslem až  na konci prosince 2022.

Studenti si vyzkoušeli 28 otázek OSP.

Pracovník SCIO p. Strakoš přinesl testy v papírové podobě. Po pěti minutách úvodního vyplňování se přistoupilo k vlastní práci.

Cvičení, příklady opravdu nebyly jednoduché, soustředění bylo na místě. Pracovala se bez kalkulaček či bez pravidel.

Pro zajímavost:

OSP testuje základní dovednosti a schopnosti pro úspěšné vysokoškolské studium. Nejde o test středoškolských znalostí, při řešení úloh vycházíte pouze z informací v zadání. Test je proto spravedlivější – jeho výsledek nezáleží kvalitě středních škol. Důležitou roli hraje i omezený čas na řešení.

Test má dva oddíly, analytický a verbální.

Úlohy ve verbálním oddílu testují schopnost precizní práce s jazykem, porozumění delším textům a předložené argumentaci. Úlohy vyžadují pečlivou analýzu textů a kritickou práci s textem jako celkem.

Úloh analytického oddílu testují schopnost práce se soubory informací, orientaci v sadě podmínek a vyvozování z nich a schopnost pracovat s kvantitativními údaji.

Test je srovnávací – pro dosažení dobrého výsledku není nutné odpovědět na všechny otázky. Přibližně polovina správně vyřešených úloh by měla znamenat průměrný výsledek.

Z tohoto důvodu studenti získají výsledky svých testů pod katalogovým číslem až na konci prosince 2022.

Ukázky testů: https://www.scio.cz/download/OSP_NSZ_2020_2021_T5.pdf

https://www.scio.cz/nsz/osp-online-ukazka.asp

První termín zkoušek na vysoké školy je už 10. prosince 2022.

Za sekci ZSV přeji hodně znalostí i štěstí.

Mgr. Jana Kondeková
Fotogalerie: Lucie Tomisová

Fotogalerie