Beseda s našimi absolventkami

Dne 21.2. zpestřily hodinu matematiky naše bývalé žákyně Eliška a Lucka, současné studentky Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB.

Seznámily žáky třídy 3.C se studijními programy Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB včetně podmínek přijetí ke studiu. Eliška s nadšením prezentovala nejen svůj studijní program Automobilové elektronické systémy, který se zaměřuje na znalosti pokročilých hardwarových struktur a na softwarová řešení spadající do této oblasti. Studijní obor Řídící a informační systémy představila Lucka. Zaměřila se na význam automatizace, digitalizace výroby a robotizace v praxi.

Žáci zaslechli větu: „Bez matematiky a fyziky by to nešlo.“ „Motivace, je polovina úspěchu!“

Z jejich pohledu nejdůležitější pojmy z oblasti fyziky pro jejich další studium jsou – lom světla, teplo, Ohmův zákon, síla, výkon a příkon, úhlová rychlost, vrh svislý a šikmý. Velmi ocenily ochotu našich „matikářek“ seznámit středoškolské žáky se základní problematikou derivací, limit, integrálů, řešení soustavy rovnic, výrazů.

Vyzdvihly ochotu a práci dalších vyučujících OA.

Těšíme se na další zajímavou spolupráci.

Zapsala: Mgr. Monika Chvostková

Fotogalerie