Setkání školního parlamentu s vedením školy

Dne 23. února 2023 se již podruhé v tomto školním roce uskutečnila schůzka školního parlamentu s paní ředitelkou. Členové parlamentu dostali prostor pro své dotazy či připomínky, které byly následně projednávány.

Mezi hlavní body zasedání patřil například plánovaný výlet do Vídně, který se setkal s velkým zájmem studentů školy. Zájezd je však kapacitně omezen, a proto se na něj bohužel nedostane každý zájemce. Na setkání však padl návrh na uskutečnění náhradního zájezdu pro ostatní studenty, který se paní ředitelce líbil, a uvedla, že ho bude dále projednávat.

Dalším bodem schůzky byly záchody, a to konkrétně jejich protékání, které bude údajně vyřešeno. Studenti zmiňovali i často chybějící mýdlo či toaletní papíry, se kterými je obzvlášť v momentální situaci potřeba zacházet střídmě a zbytečně jimi neplýtvat.

Projednávala se také nutnost třídnických hodin, přičemž nám paní ředitelka vysvětlila, že je velmi důležité se alespoň jednou měsíčně setkat a vyřešit případné problémy ve třídách. S návrhem na jejich zrušení tedy nesouhlasila.

Dozvěděli jsem se, že budou z bezpečnostního důvodu nově instalovány kamerové systémy do šaten, a také, že bychom se v příštím školním roce mohli těšit na nové šatní skříňky.

Důležitá informace na závěr – jelikož v poslední době opakovaně dochází ke krádežím obuvi, k ničení školního majetku/prostoru apod., apeluje paní ředitelka na nás všechny studenty školy, abychom případně podobné incidenty nenechali bez povšimnutí. K tomu můžeme využít buď školní schránku důvěry, nebo se přímo obrátit na vedení školy či kantory. Je však velmi důležité spolupracovat, aby se těmto problémům nadále zamezilo.

Paní ředitelce moc děkujeme za to, že nás vyslechla, a hlavně za její čas a snahu.

za školní parlament Lucie Busková, 3.B