KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE 2023

V pondělí 13. února 2023 proběhlo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Studenti 1. –3. ročníků měli za úkol předvést své dovednosti v rámci poslechu, prezentace vybraného tématu a párové konverzace. Komise hodnotila nejen obsah projevu, slovní zásobu a gramatickou správnost, ale i kreativitu a schopnost interakce.

Konkurence byla i letos velmi vysoká, proto jsme sladkou drobností odměnili všech třináct soutěžících. Nicméně bychom rádi vyzdvihli výkony především prvních tří míst:

  1. místo = Dominik Dvorský (2.C)
  2. místo = Adam Tomášek (3.C)
  3. místo = Filip Pavelek (2.C)

Vítězům gratulujeme a všem ještě jednou děkujeme za účast. Dominikovi obzvlášť budeme držet palce do okresního kola v březnu.

Za předmětovou komisi cizích jazyků:

Mgr. Eva Pražanová
Mgr. Kristina Vantuchová

Fotogalerie