Beseda s americkými piloty

V pátek 15.9.2023 jsme ve škole přivítali 7 amerických profesionálů- pilotů, pilotek, mechaniků, kteří v rámci ostravských Dnů NATO přiletěli na  C-17.

Po příchodu navštívili vedení školy, prohlédli si budovu, jednotlivé učebny, tělocvičnu.

Ve svém volném čase se ve druhé a třetí vyučovací hodině věnovali studentům tříd 1.C, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B A 3.C.

Po prezentacích ze strany našich studentů následovala řada otázek a pochopitelně i odpovědí.

Studenti procvičili svou angličtinu, dozvěděli se spoustu zajímavého, a to jak z pracovní náplně pilotů, tak i z jejich volného času.

Poděkování náleží českému doprovodu, panu J. Vršeckému, studentům i vyučujícím ANj, kteří se do besed aktivně zapojili.

Občerstvení opět poskytlo SRPOA.

Všem pilotům, pilotkám i mechanikům, jmenovitě Brianne, Carl, Hannah, Tommy, Walter, Mike, Josh, ze základny v New Yorku (Air National Guard) přejeme jen a jen mírové mise.

Fotogalerie: Lucie Tomisová
Mgr. Jana Kondeková

Fotogalerie