Adaptační kurz – 1.A, 1.B a 1.C – 11. 9. – 14. 9. 2023

Adaptační kurz pro 1. ročníky letos proběhl od 11. 9. – 14. 9. v horském prostředí Starých Hamrů, v hotelu Ski Park Gruň, kde se měli studenti možnost seznámit a blíže se poznat.

Jako první absolvovali adaptační kurz studenti 1. C v termínu 11. 9. – 12. 9., následovali je studenti 1. B v termínu 12. 9. – 13. 9. a na závěr se zúčastnili i studenti 1. A v termínu 13. 9. – 14. 9.

Díky počtu a variabilitě aktivit si žáci vyzkoušeli, jak spolu komunikovat, zapojit logické myšlení a vzájemnou spolupráci. Zaběhali si na čerstvém vzduchu, večer si pod vedením vodiče prošli poslepu krkolomnou stezku a druhý den se vydali na procházku směr Švarná Hanka. Po vydatném obědě jeli zpět do Ostravy.

Všichni si adaptační kurz užili a věříme, že byl přínosem pro vzájemné vztahy s třídními učiteli a mezi sebou navzájem.

Mgr. Karolína Kofránková

Fotogalerie