Zářijové pozdravy ze školního parlamentu 2023

Školní rok 2023/24 pomalu, ale jistě nabírá své obrátky a pisatelé školního parlamentu z řad 2.-4. ročníků vzpomínají i na letní prázdniny, ale hlavně přejí … Co? Komu? Proč? Čtěte dál.

  1. ročníky

Chtěli bychom za třídu 2.A popřát všem váženým kantorům a také našim spolužákům, hlavně prvákům, vše nejlepší do nového školního roku. Hlavně dobrou náladu. Vaše 2.A

„Chtěli bychom popřát prvním ročníkům, ať se vám daří, ze začátku to bude sice náročnější, ale vy to určitě zvládnete a najdete si plno nových kamarádů. Vaše 2.A

Prázdniny skončily a my všechny srdečně vítáme. Spolužákům přejeme hodně štěstí a úspěchů, I do dalších ročníků. Nově příchozím kantorům přejeme příjemný nástup, seznámení se s novým prostředím a žáky. Prvním ročníkům také přejeme hodně štěstí, ať se jim daří a doufáme, že se jim na naší škole bude líbit, a že jim bude vyhovovat obor, který si vybrali. Stávajícím kantorům a studentům přejeme pokud možno pohodový rok, hodně povedených projektů, výletů, apod. Čtvrtým ročníkům bychom chtěli popřát hodně sil a píle. Čeká je náročná zkouška, ale věříme, že se na ni všichni pečlivě budou až do posledního dne připravovat. Vaše 2.B.”

Milí studenti, srdečně vás zdraví 2.B. Jsme velice spokojeni s výběrem školy a těšíme se na společné zážitky pod vedením našich skvělých učitelů. Letošním maturantům přejeme hodně štěstí, aby se jim maturita vydařila. Vaše 2.B

Milí studenti, naše oblíbené letní prázdniny skočily a tím nám zase přibyly povinnosti spojené s učením. Další nový školní rok, ať už pro někoho na stejném místě, nebo pro prváky, je nový začátek. Říká se, že začátky jsou vždy stresující, někdo se do kolektivu zapojí dříve, někdo až později, ale i tak budete všichni táhnout za jeden provaz, a proto vám přeji krásně zažité 4 roky na Obchodní akademii, letošním maturantům hodně sil, a hlavně štěstí při maturitách, zvládnete to! Vaše 2.C“

  1. ročníky

Prázdniny nám skončily a musíme opět do školy. Pro naši třídu už je to třetí rok na Obchodní akademii, ale pro některé to je teprve první rok. Chtěli bychom je chtěli vřele uvítat na škole a přejeme jim hodně úspěchů na začátku jejich čtyřleté cesty k maturitě.

Někteří žáci přicházejí a někteří odcházejí. Řeč je samozřejmě o studentech čtvrtých ročníků, které čeká nejdůležitější zkouška na střední škole. Doufáme, že se budou pilně učit a předvedou plný rozsah svých schopností a zkušeností, které nabrali během studia na naší škole.

Naše třída vítá všechny zpátky ve škole a přeje Vám úspěšný rok. Vaše 3.A“

Dobrý den, opět Vás zdravíme, ale tentokrát už jako třeťáci. Přejeme Vám hodně štěstí a klidný start nového školního roku. Vaše 3.B

 

Studentům prvních ročníků začíná nová „etapa“ života. Věřím, že ze začátku to pro vás může být složité či komplikované, ale budete si muset zvyknout. Dále věřím, že jste si vybrali obor, který vás zajímá a bude vás snad i bavit. Také vám přeji, abyste si ve třídě vytvořili dobrý kolektiv, abyste našli přátele. Nesmím zapomenout i na studijní úspěchy, které, ať chcete nebo ne, jsou součástí života na střední škole. Vaše 3.C

  1. ročníky

Milí studenti a učitelé, rádi bychom vám popřáli hodně štěstí a úspěchů do nového školního roku. Všem maturantům hodně pevných nervů a ať s přehledem zvládnout maturitu. A novým prvním ročníkům přejeme, aby se jim na škole líbilo a dařilo. Snad jsme si všichni přes prázdniny pořádně odpočinuli a načerpali nové síly, aby tento rok byl ještě lepší než ten minulý, vaše 4.A.“

„Za celou 4.B přeji všem žákům i zaměstnancům školy hladký průběh následujícího školního roku. Dále bych chtěl popřát našim novým prvákům mnoho zdaru a aby se jim na naší škole líbilo. Vaše 4.B

„Prázdniny utekly jako voda, a jako každý rok bych chtěl všechny přivítat.

Drazí studenti, přeji Vám hodně štěstí v novém školním roce a spoustu pěkných známek.

Čtvrtým ročníkům přeji hodně štěstí při maturitě a její úspěšné zvládnutí.

První ročníky bych chtěl na naší škole přivítat a popřát jim příjemné čtyři roky.

A kantorům přeji pěkné nervy s námi, i když je to někdy těžké. Vaše 4.C

 „Chtěl bych pozdravit všechny studenty a popřát mnoho štěstí, abychom to všichni zvládli tento rok a pevné nervy. Vaše 4.C.“

Za školní parlament: Patrik, Lucie, Daniel, Kryštof, Adéla, Jakub S., Marek, Pepa, Jakub V., Adam, Veronika a Sofie.