Anketa Zlatý Ámos (09. 03. 2015)

Ke svátku Světového dne učitelů, který připadá na 5. října, byl v Národním pedagogickém muzeu Jana Amose Komenského v Praze slavnostně zahájen 22. ročník ankety o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos. Vyhlášení celostátního vítěze pak probíhá opět ve významný den pro školství, a to na Den učitelů – 28. března, na výročí narození J. A. Komenského.

V této soutěži mají hlavní roli žáci škol, kteří mohou do ankety přihlásit svého oblíbeného učitele. Také studenti naší školy se splněním veškerých podmínek a pravidel do této ankety zapojili. Dokázali se shodnout na nominaci pedagoga, který vyučuje IT předměty. Celkem jedna třetina studentů školy jeho nominaci podpořila svým podpisem. Společně se svým nejoblíbenějším pedagogem, panem Ing. Petrem Hamanem, byli zástupci žáků pozváni na regionální kolo, které probíhalo v Ostravě 13. února 2015.

„Třináctka“ nepřinesla štěstí v tom, že se jim nepodařilo posunout svého kantora do celostátního kola. Nicméně to největší štěstí přece je, když si studenti svého oblíbeného pedagoga váží a dokáží mu svoji náklonnost vyjádřit i veřejně.

A tak máme svého nejoblíbenějšího učitele školního roku 2014/2015. Blahopřejeme!

Ing. Marie Katapodisová

Diplom
Dokument PDF
377 kB

Příspěvek studenta

Studenti naší školy se letos zapojili do ankety o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos 2015. V této anketě měli studenti za úkol sty podpisy prosadit svého učitele, charakterizovat ho a stručně popsat jednu příhodu prožitou s učitelem. Studenti letos zvolili IT profesora Petra Hamana. Trojice našich studentů se pak jela utkat s osmi učiteli jiných škol.

Studenti tak ve velkém Světě techniky v Ostravě prezentovali svého učitele takto:

„Co si představíme, když nám někdo řekne slovo ‚učitel?‘ Bez váhání si vybavíme starší paní, která už ve školství působí nějaký ten pátek nebo vzdělanou paní učitelku s magisterským titulem, které ale ani vysoká škola nestačí k tomu, aby ve třídě zapnula dataprojektor.
Náš pan učitel Petr Haman je toho přesným opakem.
Je to mladý muž, kterému nejmodernější technologie pro výuku rozhodně nejsou cizí. Vždy dokonale vysvětlí učivo i
jeho následné převedení do praxe. Vede nás k logickému uvažování, což nám rozhodně napomáhá s řešením různých problémů. Má obrovský dar, protože nás dokáže motivovat na výbornou. Při jeho hodinách se rozhodně nenudíme.
Je velice pozitivní, přátelský a pracovitý. Perfektně zvládá svou náročnou kantorskou práci s námi, mladými lidmi. Je k nám vždy férový a toho si nesmírně vážíme. Ocenění Zlatý Ámos si jistě zasluhuje.
Jsme rádi, že také my můžeme být součástí jeho vyučovacích hodin.“

René Vicher, student 2.C