Poděkování Petru Kazimirskému od Policie ČR (19. 05. 2015)

Obvodní oddělení Policie ČR v Ostravě-Porubě vyjádřilo dopisem poděkování studentovi 1. ročníku oboru Obchodní akademie. Petr Kazimirski významně přispěl svou všímavostí a osobním přístupem ke zdárnému objasnění protiprávního jednání. Je jistě vzorem nejen svým spolužákům, ale také všem mladým lidem, aby nebyli lhostejní ke svému okolí. Petr získal za svůj čin rovněž pochvalu ředitelky školy. Studenti i pedagogové naší školy si jeho jednání velmi váží.

Ing. Marie Katapodisová

Dopis od Policie ČR
Formát PDF
315,1 kB