Karel Bažan patří k nejúspěšnějším žákům SŠ v MSK (14. 10. 2011)

Dne 14. 10. 2011 proběhl již 10. ročník „Oceňování nejúspěšnějších žáků středních škol v Moravskoslezském kraji“ ve školním roce 20010/2011. Celkem bylo z 44 posuzovaných žáků oceněno 25 jednotlivců a z 9 posuzovaných školních týmů 5 oceněných.

Ocenění obdržel z rukou náměstkyně hejtmana kraje, paní Mgr. Věry Palkové a ředitele Krajského úřadu MSK, pana PaedDr. Jaroslava Sourala, CSc. také student naší školy – Karel Bažan.

V listopadu 2010 se jako student 3. ročníku zúčastnil celostátní soutěže „Drinks, life, emotion“, kterou pořádala v Ostravě na VŠB-TU vzdělávací organizace Junior Achievement. Hodnotila se tvořivost, nápaditost, originalita a dovednost prezentovat a obhájit svůj soutěžní námět, a to v anglickém jazyce. Karel Bažan v týmu společně se studenty z jiných SŠ z celé republiky získal 1. místo. Tento úspěch znamenal postoupení do soutěže mezinárodní, která se konala v Bruselu pod názvem „Social Innovation Camp 2011“. Českou republiku reprezentovalo na soutěži 5 studentů. Karel Bažan se se svým týmem „Social Achievers Corporation“ (studenti z Belgie, Norska, Portugalska a Španělska) dostal do finálové šestice a nakonec až na příčku nejvyšší. Vítězný tým vytvořil projekt a připravil si prezentaci, která přesvědčila porotu složenou ze zástupců EU a podnikatelské sféry, že jejich nápad je vynalézavý, inovativní a proveditelný v reálném světě. Kromě 1. místa si Karel Bažan odvezl i ocenění za nejlepší týmové logo soutěže.

Certifikát „Nejúspěšnější žák středních škol v Moravskoslezském kraji za školní rok 2010/2011”

Fotogalerie