Matematický Náboj

Letos poprvé se vybraní studenti naší školy zúčastnili mezinárodní matematické soutěže pro pětičlenné týmy – Matematický Náboj. Soutěž se konala 19. 4. 2024 na Slezské univerzitě v Opavě a to ve dvou kategoriích (Junior – 1., 2. ročník a Senior – 3., 4. ročník).

Úkolem soutěžních týmů bylo spolupracovat při řešení 6 matematických úloh, kdy za každou správně vyřešenou úlohu získali novou úlohu s vyšší obtížností. Týmy získávaly body podle počtu správně vyřešených úloh.

Konkurence, jež byla tvořena převážně gymnázii, byla velká. Naši studenti to shrnuli slovy: „Snažili jsme se, ale nebylo to snadné.“ I přesto to naši studenti brali s humorem a jako zajímavou zkušenost. Poděkování patří Marii Knápkové, Ondřeji Kurkovi, Ondřeji Konůpkovi, Patriku Hlavatému, Natálii Bortolotti, Daniele Bazsové, Denise Bazárové, Janu Staniowkému a Jakubovi Slazykovi.

Monika Dvořáková

Matematický NábojMatematický Náboj