4.C (2017-2021) rok po maturitě

Covid v našich podmínkách začal v březnu 2020 a neustupoval. Žáci a studenti hned v polovině března 2020 nastoupili do online výuky.  Ani my jsme nebyli výjimkou. Distančně jsme se připravovali k maturitě až do dubna 2021.

V květnu 2021 na nás čekaly upravené maturitní zkoušky.

Nebyl žádný stužkovací či maturitní večírek. Domluva byla jasná: sejdeme se rok po maturitě.

Čas plyne velmi rychle a najednou tu byl pátek 26. 6. 2022. V 17.00 v restauraci Třebovická role se objevovali absolventi, které spojuje porubská Obchodní akademie na Polské ulici.

30 absolventů, jeden čekatel. Dorazilo 26 mladých lidí, kteří zavzpomínali na školu, kantory, ale hlavně připomněli současnost, která je velmi pestrá: studium na IT vysokých školách, práce v IT firmách či individuální podnikání, brigáda v USA také není k zahození.

Setkání svou přítomností oživili i kantoři, velký dík patří Mgr. Chvostkové, Mgr. Bosové, Mgr. Piterkové, Mgr. Pražanové, Mgr. Sikorové i Ing. Štefanovi.

Není co řešit, za 4 roky ve stejnou dobu na stejném místě.

Mgr. Jana Kondeková a 4.C (2017-2021)
Fotogalerie: Ing. Radim Štefan

Fotogalerie