SCATE 1. ročníky

Nový školní rok začal pro studenty prvních ročníků zkouškově. 1. a 2. září 2022 změřili své síly či spíše znalosti v online testu SCATE z anglického jazyka.

V ranních hodinách zasedli k počítačům v učebně č. 7 a po přihlášení se do systému ScioDat začala zkouška. Testován byl poslech a čtení s porozuměním.

Výsledky byly hned po ukončení, součástí testu byla i zpráva ke stažení.

Z celkového počtu 88 studentů získali 2 studenti úroveň C1, 15 studentů B2, 26 studentů B1, 40 studentů úroveň A2 a 5 studentů se pohybovalo v nižších úrovních.

K danému výsledku lze doobjednat i certifikát, která dokazuje získanou úroveň.

Zde je pár informací pro ty, kteří o testu uvažují.

Co říká SCIO?

Jak to funguje?

On-line test z anglického jazyka vhodný pro žáky od 5. třídy ZŠ až po 4. ročník SŠ. Test vychází z kategorií Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a zkoumá znalosti každého testovaného individuálně.

Test měří základní jazykové dovednosti – čtení a poslech. Úlohy ověřují čtení a porozumění textu, porozumění mluvenému slovu, znalost gramatiky a slovní zásoby, schopnost orientace v základních konverzačních situacích. Výsledkem je pak určení úrovně žáka na škále A0 až C1+.

Testování probíhá on-line v aplikaci ScioDat.

Žák hned po testování získá podrobnou zprávu s přehledem a popisem jednotlivých úrovní.

Test obsahuje maximálně 45 úloh. Přizpůsobuje výběr úloh předchozím odpovědím žáka a ukončí se ve chvíli, kdy je úroveň přesně určena. Většina žáků ukončí test dříve než za 45 minut, ale některým může test trvat i déle – záleží na tom, jak dlouho odpovídají na jednotlivé úlohy.

Ukázka testu na: https://ib.scio.cz/Test?t=SCATE-demo&_ga=2.230824920.655980587.1662315368-1808444165.1661790032

Velké poděkování patří SRPOA při naší škole za poskytnutí finanční částky k zakoupení 25 sluchátek

Za sekci cizích jazyků přeji všem studentům jen a jen příznivé výsledky nejen v angličtině.

Mgr. Jana Kondeková

Technická podpora: 1.A a 1.B Ing. Jiří Kalousek      
1.C Ing. Liběna Krchňáková a Ing. Petr Klimša
Fotogalerie: Šárka Kunčická, bezpečnostní referentka
Ing. Jiří Kalousek

Fotogalerie