Získali jsme druhé místo v soutěži DUEL

V pátek 30. 11. 2018 se konal na Ekonomické fakultě VŠB – TU Ostrava již 4. ročník soutěže pro studenty středních škol s ekonomickým zaměřením s názvem „DUEL“.

Na tuto soutěž se přihlásilo 13 středních škol z Moravskoslezského kraje. Za naši školu soutěžil tříčlenný tým studentů ze třídy 4.B – Monika Kurletová, Michaela Valiašková a Roman Repka. Umístili se na krásném 2. místě. Jejich úkolem bylo zpracovat podnikatelský záměr a v den soutěže pak psali testy z oblasti účetnictví, financí, daní a podnikové ekonomiky.

Soutěž DUEL podporuje kontakty s budoucími možnými zájemci o studium na Ekonomické fakultě VŠB – TU Ostrava a zároveň v nadějných středoškolácích probouzí zájem nejen o širokou škálu oborů, či studium na vysoké škole, ale také podporuje vzájemnou spolupráci a sebevzdělávání studentů.

Akce se konala za podpory celé řady sponzorů, mezi které patří např.: Ekonomická fakulta VŠB – TU Ostrava, Nadační fond Karla Engliše, Deloitte Česká republika, PricewaterhouseCoopers Audit Česká republika, Kofola a. s., OKIN BPS, a. s., eCENTRE, a. s., STUDENT AGENCY, k. s.

Fotogalerie