Best in English 2018

30.11.2018 se 23 studentů naší školy zúčastnilo mezinárodní online soutěže Best in English. Soutěž jako už několikrát v minulosti proběhla v počítačové učebně č. 17. Studenti změřili své síly v 8. ročníku evropské jazykové soutěže, která je otevřena všem středním školám v EU i mimo ni. Test je vždy připraven pro středoškoláky ve věku od 15 do 19 let a obsahuje jak úkoly poslechové, tak i čtení s porozuměním. Slovní zásoba i gramatické kategorie odpovídají úrovním B1 a B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Vyhodnocení nejlepších studentů i škol proběhne  na začátku ledna 2019.

Ceny jsou již stanoveny, pro nejlepší studenty z České republiky je to jazykový kurz (2 týdny) v Kanadě, včetně ubytování a letenek, další ceny zahrnují poukázky na Evropskou letní školu v hodnotě 400 euro a poukaz na elektroniku v hodnotě od 150 do 100 euro.

V lednu si i naši  studenti budou moci vytisknout certifikát s celkovým bodovým ohodnocením.

Mgr. Jana Kondeková, technická podpora Ing. Jiří Kalousek

Fotogalerie