VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠK. ROK 2018/2019

Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace;
Polská 1543/6, 708 00  Ostrava-Poruba

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ
NA ŠK. ROK 2018/2019

Druhé kolo přijímacího řízení do 1. ročníku denní formy čtyřletého studia oboru vzdělávání
                                         63-41-M/02 Obchodní akademie

proběhne ve středu 30. května 2018 bez přijímacích zkoušek.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů na volná místa je ve výši 11.  
Přihlášky ke studiu potvrzené základní školou se podávají ředitelce školy nejpozději do úterý 22. května 2018.

KRITÉRIA 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Druhé kolo přijímacího řízení do 1. ročníku denní formy čtyřletého studia oboru vzdělávání
63-41-M/02 Obchodní akademie proběhne bez přijímacích zkoušek ve středu 30. května 2018.  Kritériem pro přijímání uchazečů bude průměrný prospěch za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a za 1. pololetí 9. ročníku základní školy.

Uchazeči budou přijati v závislosti na celkovém dosaženém součtu průměrných prospěchů za výše uvedená pololetí do naplnění předpokládaného počtu přijímaných žáků. Pořadí uchazečů bude ve výsledkové listině uspořádáno vzestupně, od nejnižšího celkového dosaženého součtu průměrných prospěchů po nejvyšší. Při rovnosti tohoto celkového součtu bude pro určení pořadí uchazečů ve výsledkové listině rozhodující nižší průměrný prospěch z předmětů v tomto sledu: 1. matematika; 2. český jazyka a literatura; 3. cizí jazyk (vyučovaný od 1. stupně ZŠ); 4. fyzika; 5. zeměpis. Průměrný prospěch z těchto předmětů bude vypočten z 1. a 2. pololetí 8. ročníku a za 1. pololetí 9. ročníku základní školy.

Ostrava-Poruba 14. května 2018

Ing. Marie Katapodisová v. r.
ředitelka školy