Vánoční dárky nejlepším studentům školy

Dne 15. 12. 2016 byli odměněni nejlepší studenti naší školy vánoční kazetou společnosti Kaufland, se kterou má naše škola navázáno partnerství. Z dárku se mohli radovat ti, kteří se úspěšně zapojili do školních, městských, oblastních, krajských i celostátních soutěží, a to jak v oblastech odborných, sportovních i všeobecně-vzdělávacích. Oceněni byli také studenti za vzornou prezentaci naší školy na veřejnosti, za realizaci různorodých mimoškolních aktivit a veřejně-prospěšné činnosti.

Všem srdečně blahopřejeme!

Fotogalerie