Testy obecných studijních předpokladů

Studenti 3. a 4. ročníků si na konci října a na začátku listopadu 2021 vyzkoušeli 25 otázek z testů Obecných studijních předpokladů v rámci pilotního ověřování testů na vysoké školy.

Studenti čtvrtých ročníků měli možnost setkat se i s testem ZSV či Matematiky.

Pan Pavel Strakoš, pracovník SCIA, představil studentům jednotlivé varianty testů a zároveň  měl na starosti celou organizaci testování  ve třídách.

Pro zajímavost:

OSP testuje základní dovednosti a schopnosti pro úspěšné vysokoškolské studium. Nejde o test středoškolských znalostí, při řešení úloh vycházíte pouze z informací v zadání. Test je proto spravedlivější – jeho výsledek nezáleží kvalitě středních škol. Důležitou roli hraje i omezený čas na řešení.

Test má dva oddíly, analytický a verbální.

Úlohy ve verbálním oddílu testují schopnost precizní práce s jazykem, porozumění delším textům a předložené argumentaci. Úlohy vyžadují pečlivou analýzu textů a kritickou práci s textem jako celkem.

Úloh analytického oddílu testují schopnost práce se soubory informací, orientaci v sadě podmínek a vyvozování z nich a schopnost pracovat s kvantitativními údaji.

Test je srovnávací – pro dosažení dobrého výsledku není nutné odpovědět na všechny otázky. Přibližně polovina správně vyřešených úloh by měla znamenat průměrný výsledek.

Pilotní ověřování testů probíhá na středních školách po celé republice.

Z tohoto důvodu studenti získají výsledky svých testů pod katalogovým číslem až na konci prosince 2021.

Ukázky testů: https://www.scio.cz/download/OSP_NSZ_2020_2021_T5.pdf

https://www.scio.cz/nsz/osp-online-ukazka.asp

První termín zkoušek na vysoké školy je už 11. listopadu 2021.

Za sekci ZSV a PSY přejeme hodně znalostí i dost štěstí.

Mgr. Jana Kondeková
Mgr. Veronika Piterková
Fotogalerie: Pavel Strakoš

Fotogalerie