Projekt Krokus 2021

Po roční odmlce se školy opět zapojují do Projektu Krokus, který realizuje irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze.

I naše škola opětovně využila této příležitosti a již v srpnu požádala o zaslání cibulek krokusů.

2.11.2021 se studenti 2.A v první části ZSV zapojili do pro nás již dlouhodobého projektu.

Monika, Klára, Alena a Natálie krátkými ukázkami přiblížily historické pozadí sázení žlutých krokusů. Marek ukázal na FB Židovského muzea příspěvky naší školy z minulých období.

Po desetiminutovém úvodu studenti přistoupili k sázení krokusů. Tuto aktivitu organizovala Kate.

Hostem byla i paní zástupkyně RNDr. Marcela Kepáková, která se se studenty podělila i se svými zkušenosti se sázením krokusů.

O tři dny později, 5.11.2021, se do projektu zapojili i studenti 3.A.

Elen, Nikol, Filip a Liana krátkými ukázkami přiblížili historické pozadí sázení žlutých krokusů. Sony ukázal na FB Židovského muzea příspěvky naší školy z minulých období.

Po krátkém úvodu studenti přistoupili k sázení krokusů. Tuto aktivitu organizovala Markéta.

Hostem byla paní ředitelka Ing. Marie Katapodisová, která studenty dokonce přivítala i ve své kanceláři.

Pro Vaši informaci:

účastníci projektu na podzim zasadí jako připomínku jednoho a půl milionu židovských dětí a tisíců dalších dětí, jež zemřely během šoa (z hebrejského שׁוֹאָה‎ = zlo, nespravedlnost, byla nacistická politika systematického, státem provozovaného pronásledování a hromadného vyvražďování, především osob židovské národnosti). Žlutá barva připomíná žlutou Davidovu hvězdu, jež byli Židé nuceni během nacistické vlády nosit.

V ideálních podmínkách cibulky krokusů vykvetou na konci ledna nebo na začátku února – kolem Mezinárodního dne památky obětí holocaustu (27. ledna).

Doufáme, že nám krokusy pěkně vykvetou jako v minulých letech a že na tento projekt budeme moci v lednu 2022 navázat.

Mgr. Jana Kondeková, studenti 2.A a 3.A
Technická podpora : Marek Ožana, 2.A
Fotogalerie: Lucie Tomisová, Trang Son Tran

Fotogalerie