STUDENTI STUDENTŮM

Ve středu 13. listopadu 2019 v odpoledních hodinách vystoupili naši studenti v Knihovně na Vietnamské ulici s pásmem nazvaným

„STUDENTI STUDENTŮM.”

Posluchači této akce se stali studenti 1. ročníku a pozvaní hosté, mezi kterými jsme přivítali i našeho pana školníka s manželkou. V pásmu si měli všichni zúčastnění možnost připomenout historické události 17. listopadu v letech 1939 a 1989. Celý program byl zpestřen hudebními a pěveckými vystoupeními. Všichni vystupující sklidili od posluchačů včetně přítomných pracovnic knihovny velkou pochvalu.

B. Grebíková a studenti

STUDENTI STUDENTŮMSTUDENTI STUDENTŮM