Celostátní finále Ekonomický tým 2019

Tým naší obchodní akademie se umístil na celostátním finále Ekonomický tým 2019 na druhém místě.

Naši školu reprezentovaly studentky třídy 4. B: Dedková Nikol, Halabuková Krystyna a Tranová Kim Anh.

Dne 4. 12. 2019 se na Obchodní akademii v Příbrami konalo celostátní finále Ekonomický tým 2019. Soutěžilo 13 týmů, vítězové jednotlivých krajských kol.

Finále se skládalo ze tří částí.

První část bylo zpracování projektové práce na téma: Vliv online marketingu a influencerů na společnost. Soutěžní práce byly hodnoceny nezávislou komisí, která se skládala z odborníků z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Za tuto část naše studentky získaly nejvyšší počet bodů ze všech zúčastněných týmů.

Druhou částí byl písemný test v rozsahu 80 otázek, a to z oblasti ekonomiky, účetnictví, práva a informatiky.

Poslední, třetí částí byla ústní prezentace. Téma prezentace bylo týmům známo až těstě před přípravou této soutěžní části a volbou témat by pověřen předseda Asociace obchodní akademií ČR Mgr. Richard Žert. Komise pro hodnocení prezentace byla složena z řad zástupců Jihočeské univerzity České Budějovice.

Děvčatům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Zapsala. Ing. Helena Svršková

Fotogalerie