Finanční gramotnost 2024

Studenti 3. ročníků i v letošním školním roce porovnali své znalosti o financích a zúčastnili se 13. ročníku největší tuzemské soutěže „Finanční gramotnost“. Tu každoročně připravuje organizace METODICA spolu s Evropskou asociací finančního plánování a s podporou ministerstev školství a financí. Je napojena na úspěšný celosvětový projekt Global Money Week – Světový týden vzdělávání o penězích a finanční gramotnosti zaměřený na děti a mládež.
Finanční gramotnost 2024
Jde o vzdělávací akci, jejímž cílem je poskytnout žákům základních a středních škol znalosti a dovednosti potřebné k efektivnímu nakládání s penězi, plánování financí, úsporám, investicím a dalším finančním rozhodnutím. Soutěž je nejen vzdělávací, ale také zábavná a motivující. Pomáhá mladým lidem lépe porozumět světu financí a připravuje je na samostatné finanční rozhodování v budoucnosti. Účastníkům dává možnost poměřit své síly s vrstevníky z celé ČR, prohlubuje týmovou práci a propojení mezipředmětových dovedností. Žáci řeší praktické úkoly, případové studie a testy. Nejprve soutěží každý sám za sebe v rámci on-line školního kola, poté se ti nejlepší spojí do školního týmu, který postupuje dále do kola okresního.

Nejlepších výsledků v rámci naší školy dosáhli a o první místo se dělili studenti Natálie Bortolotti (3. A), Mirek Krolák (3. C) a Filip Pavelek (3. C). Postoupili tedy týmově do okresního kola, kde získali pěkné 10. místo. Děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme k umístění.

Ing. Martina Mertová

Diplom