Přípravné kurzy k jednotné přijímací zkoušce

V rámci přijímacího řízení do 1. ročníku denní formy čtyřletého studia maturitních oborů vzdělávání
63-41-M/02 Obchodní akademie – účetnictví a daně
63-41-M/02 Obchodní akademie – marketing a digitální technologie
18-20-M/01 Informační technologie

se bude konat jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky formou písemných testů.  Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Cermat. Uchazečům nabízíme možnost připravit se na jednotnou přijímací zkoušku pod vedením zkušených pedagogů naší školy.

PŘÍPRAVNÝ KURZ K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM Z MATEMATIKY

bude probíhat v 60minutových lekcích vždy v úterý v čase 14:50-15:50 h v termínech:

Termín lekce MAT Obsah lekce MAT
07.02.2023 Typy úloh – seznámení, číselné množiny
14.02.2023 Algebraické výrazy
21.02.2023 Rovnice
28.02.2023 Procenta, poměr
14.03.2023 Slovní úlohy
21.03.2023 Planimetrie
28.03.2023 Stereometrie
04.04.2023 Konstrukční úlohy
11.04.2023 Nestandardní aplikační úlohy a problémy

PŘÍPRAVNÝ KURZ K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

bude probíhat v 60minutových lekcích vždy ve středu v čase 14:50-15:50 h v termínech:

 Termín lekce CJL Obsah lekce CJL
15.02.2023 Čtení s porozuměním textu, procvičování pravopisu
01.03.2023 Rozbor literárních pojmů, procvičování pravopisu
15.03.2023 Syntaktická analýza vět a souvětí, procvičování pravopisu
29.03.2023 Didaktický test

Cena přípravného kurzu z matematiky je 1.530,– Kč.

Cena přípravného kurzu z českého jazyka a literatury je 680,– Kč.

Vyplněnou závaznou přihlášku na každý kurz (ČJL, MAT) zvlášť zasílejte nejpozději do 13. ledna 2023 na e-mail info@oa-poruba.cz. Zákonný zástupce přihlášeného uchazeče poté obdrží na svůj e-mail pokyny k bezhotovostní platbě, kterou provede rovněž na každý kurz zvlášť, tzn. jedna platba za kurz z matematiky a další platba za kurz z českého jazyka a literatury.