Přípravné kurzy k jednotné přijímací zkoušce

PŘÍPRAVNÝ KURZ K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM Z MATEMATIKY

bude probíhat v 60minutových lekcích vždy v úterý v čase 14:50-15:50 h v termínech:

Termín lekce MAT Obsah lekce MAT
07.02.2023 Typy úloh – seznámení, číselné množiny
14.02.2023 Algebraické výrazy
21.02.2023 Rovnice
28.02.2023 Procenta, poměr
14.03.2023 Slovní úlohy
21.03.2023 Planimetrie
28.03.2023 Stereometrie
04.04.2023 Konstrukční úlohy
11.04.2023 Nestandardní aplikační úlohy a problémy

PŘÍPRAVNÝ KURZ K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

bude probíhat v 60minutových lekcích vždy ve středu v čase 14:50-15:50 h v termínech:

 Termín lekce CJL Obsah lekce CJL
15.02.2023 Čtení s porozuměním textu, procvičování pravopisu
01.03.2023 Rozbor literárních pojmů, procvičování pravopisu
15.03.2023 Syntaktická analýza vět a souvětí, procvičování pravopisu
29.03.2023 Didaktický test