Přípravné kurzy k jednotné přijímací zkoušce

PŘÍPRAVNÉ KURZY K JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE
DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠK. ROK 2022/2023

V rámci přijímacího řízení do 1. ročníku denní formy čtyřletého studia maturitních oborů vzdělávání

63-41-M/02 Obchodní akademie – účetnictví a daně, 63-41-M/02 Obchodní akademie – informatika
18-20-M/01 Informační technologie se bude konat jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky formou písemných testů.  Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Cermat. Uchazečům nabízíme možnost připravit se na jednotnou přijímací zkoušku pod vedením zkušených pedagogů naší školy.

 PŘÍPRAVNÉ KURZY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM Z MATEMATIKY

budou probíhat vždy v úterý v čase 14:45-15:45 h v následujících termínech:

Termíny MAT Obsah kurzu
01.02.2022 Typy úloh – seznámení, číselné množiny
08.02.2022 Algebraické výrazy
15.02.2022 Rovnice
22.02.2022 Procenta, poměr
08.03.2022 Slovní úlohy
15.03.2022 Planimetrie
22.03.2022 Stereometrie
29.03.2022 Konstrukční úlohy
05.04.2022 Nestandardní aplikační úlohy a problémy

PŘÍPRAVNÉ KURZY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

budou probíhat vždy ve středu v čase 14:45-15:45 h v následujících termínech:

 Termíny CJL Obsah kurzu
09.02.2022 Čtení s porozuměním textu, procvičování pravopisu
23.02.2022 Rozbor literárních pojmů, procvičování pravopisu
16.03.2022 Syntaktická analýza vět a souvětí, procvičování pravopisu
30.03.2022 Didaktický test, pravidla českého pravopisu

Cena kurzu je stanovena ve výši Kč 150,–/hodinu kurzu. Každý jednotlivý kurz se bude hradit ve škole před jeho zahájením v hotovosti na recepci.

Vyplněnou závaznou přihlášku zasílejte nejpozději do 21. ledna 2022 paní sekretářce na e-mail alena.chamradova@oa-poruba.cz, kde se také prosím den předem nejpozději do 12:00 h odhlašujte v případě Vaší neúčasti. Výjimečně se můžete přihlásit i dodatečně, nejpozději však vždy do předcházejícího pátku před kurzem.

 

Ing. Marie Katapodisová v. r.

ředitelka školy