Maturitní trénink podzim 2021

Podzim tradičně patří Maturitnímu tréninku ze SCIA. Nevyhnul se nám ani v tomto školním roce.

Studenti 3. ročníků (dobrovolně) využili této příležitosti a zapojili se do online testování svých vědomostí. Tradičně převažovaly balíčky češtiny a angličtiny v ceně 130 Kč.

Zapojujeme se každoročně, na podzim a na jaře. Další termín je v únoru a v březnu 2022.

Přesto několik informací pro nové zájemce

Online testy jako maturita v předstihu se týkají češtiny, matematiky, angličtiny všeobecné a poslechové.  Jednotlivě stojí test 90 Kč. SCIO už delší dobu nabízí zvýhodněný balíček 2 testů za cenu 130 Kč. Jedná se o češtinu a matematiku nebo o češtinu a angličtinu.

Testování probíhá v domácím prostředí v aplikaci ScioDat. Po ukončení testu (každý test se musí dokončit najednou, nelze si třeba češtinu rozdělit na 2 časové úseky) se objeví hodnocení, jak procentuálně, tak známkou. Zaznamenány jsou správné a špatné odpovědi.

Test z češtiny obsahuje 32 otázek, čas k vypracování je 85 minut.

Matematika má 26 otázek, doba k řešení je 135 minut.

Test ze všeobecné angličtiny zahrnuje 64 cvičení, čas k vypracování činí 110 minut.

Poslechová angličtina se skládá ze 24 cvičení, bez časového omezení.

Za sekci cizích jazyků přeji hodně úspěchů jak u maturity v předstihu, tak u reálné v květnových termínech.

Mgr. Jana Kondeková