Přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠK. ROK 2020/2021

První kolo přijímacího řízení do 1. ročníku denní formy čtyřletého studia oborů vzdělávání
63-41-M/02 Obchodní akademie – účetnictví a daně
63-41-M/02 Obchodní akademie – informatika
18-20-M/01 Informační technologie
proběhne formou jednotné přijímací zkoušky ve dvou termínech.

1. termín: úterý 14. dubna 2020
2. termín: středa 15. dubna 2020

Jednotná přijímací zkouška bude obsahovat písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura (CJL) a písemný test ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace (MAT).

Přihlášku ke studiu je nutné odevzdat nejpozději do 1. března 2019. V přihlášce ke studiu na naši školu není vyžadováno u žádného oboru vzdělávání „Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání“.

Kritéria přijímacího řízení budou vyhlášena nejpozději 31. ledna 2019.

Přípravné kurzy k jednotné přijímací zkoušce budou na naší škole probíhat od konce ledna do začátku dubna 2020.

Ing. Marie Katapodisová v. r.
ředitelka školy