Přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠK. ROK 2020/2021

 

Výsledky II. kola přijímacího řízení

Obor: OBCHODNÍ AKADEMIE – INFORMATIKA
Obor: OBCHODNÍ AKADEMIE – ÚČETNICTVÍ A DANĚ


Výsledky náhradního termínu I. kola přijímacího řízení

Obor: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE


Vyhlášení II. kola přijímacího řízení

Dokument pdf
138 kB
 


Výsledky I. kola přijímacího řízení

Obor: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Obor: OBCHODNÍ AKADEMIE – INFORMATIKA
Obor: OBCHODNÍ AKADEMIE – ÚČETNICTVÍ A DANĚ


 

Informace k ZL a žádosti o nové rozhodnutí

Dokument pdf
142 kB

 

Zvláštní pravidla roku 2020

Dokument pdf
138 kB

 

Vyhlášení I. kola

Dokument pdf
149 kB

 

Základní informace

Dokument pdf
132 kB

 

Informace k přihlášce na SŠ

Dokument pdf
186 kB

Body za prospěch ze ZŠ

Kalkulačka hodnocení prospěchu ze ZŠ (možnost výpočtu bodů za prospěch)

Průměrný prospěch 1. pololetí 8. ročník: ,
Průměrný prospěch 2. pololetí 8. ročník: , Vypočítat body
Průměrný prospěch 1. pololetí 9. ročník: ,

Vzory přihlášek na naši školu

Předvyplněné formuláře přihlášek pro jednotlivé obory studia

Přihláška IT jako první obor
Dokument pdf

247 kB
Přihláška OA – Účetnictví a daně jako první obor
Dokument pdf

247 kB
Přihláška OA – Informatika jako první obor
Dokument pdf

247 kB
Přihláška IT jako druhý obor
Dokument pdf

247 kB
Přihláška OA – Účetnictví a daně jako druhý obor
Dokument pdf

247 kB
Přihláška OA – Infromatika jako druhý obor
Dokument pdf

247 kB

<!– Výsledky přijímacího řízení:

Kritéria I. kola přijímacího řízení

do prvního ročníku vzdělávání na šk. rok 2019/2020

V rámci I. kola přijímacího řízení do 1. ročníku denní formy čtyřletého studia oborů vzdělávání a jejich zaměření

63-41-M/02 Obchodní akademie – účetnictví a daně

63-41-M/02 Obchodní akademie – informatika

18-20-M/01 Informační technologie

 

budou přijímáni uchazeči na základě dosaženého bodového hodnocení:

  • za průměrný prospěch za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základní školy. Za každé ze tří pololetí může uchazeč získat max. 15 bodů, a to při dosažení průměrného prospěchu 1,00. Za každou další setinu vyššího průměrného prospěchu se sníží maximální hodnota bodů o každou další desetinu (např. za prům. prospěch 1,07 získá 14,30 bodu). Uchazeči s průměrným prospěchem 2,50 a vyšším získávají 0,00 bodu.  Za všechny tři průměrné prospěchy mohou uchazeči získat celkem  45 bodů.
  • z jednotné zkoušky konané formou písemného testu z předmětu Český jazyk a literatura (CJL) a písemného testu z předmětu Matematika a její aplikace (MAT). Uchazeč může získat max. 50 bodů z CJL a max. 50 bodů z MAT.
    U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami budou uplatněna podpůrná opatření 2. až 5. stupně na základě doporučení školského poradenského zařízení doloženého k přihlášce.

Uchazečům, kteří nejsou státními občany ČR a získali přechozí vzdělání v zahraniční škole, se na jejich žádost promíjí přijímací zkouška z CJL a znalost českého jazyka se ověří rozhovorem.

Celkově možný dosažitelný součet bodů je 145. 

 Uchazeč splní kritéria přijímacího řízení, pokud dosáhne z celkově možného dosažitelného součtu bodů minimálně 15,00 bodů.  Uchazeči, kteří splní kritéria přijímacího řízení, budou přijati v závislosti na celkovém dosaženém součtu bodů, a to do naplnění vyhlášeného předpokládaného počtu přijímaných uchazečů v jednotlivých studijních oborech a jejich zaměření.   Pořadí uchazečů ve výsledkové listině jednotlivých oborů vzdělávání bude uspořádáno sestupně, od nejvyššího celkového dosaženého součtu bodů po nejnižší. Při rovnosti tohoto celkového součtu bude pro určení pořadí uchazečů rozhodující nižší (lepší) průměrný prospěch za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základní školy z jednotlivých předmětů v tomto sledu: 1. matematika; 2. český jazyk a literatura; 3. anglický jazyk; 4. fyzika; 5. zeměpis.
–>