Přijímací řízení

DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠK. ROK 2019/2020

První kolo přijímacího řízení do 1. ročníku denní formy čtyřletého studia oboru vzdělávání 63-41-M/02 Obchodní akademie a 18-20-M/01 Informační technologie proběhne formou jednotné přijímací zkoušky ve dvou termínech.

1. termín: pátek 12. dubna 2019
2. termín: pondělí 15. dubna 2019

Jednotná přijímací zkouška bude obsahovat písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura (CJL) a písemný test ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace (MAT).

Přihlášku ke studiu je nutné odevzdat nejpozději do 1. března 2019.  V přihlášce ke studiu na naši školu není u žádného oboru vzdělávání vyžadováno „Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání“.

Kritéria přijímacího řízení budou vyhlášena nejpozději 31. ledna 2018.

Přípravné kurzy k jednotné přijímací zkoušce budou na naší škole probíhat od ledna do dubna 2018.

Podrobné a ucelené informace k jednotné přijímací zkoušce naleznete na stránkách CERMAT.

Ing. Marie Katapodisová v. r.
ředitelka školy