Přijímací řízení 2019

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemmného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

  1. termín: pátek 12. dubna 2019
  2. termín: pondělí 15. dubna 2019

Přihlášky noste do 1. března 2019