Přednáška „Účetnictví a daně podnikajících fyzických osob“

Naše škola je zapojena do projektu Experti do škol, který je zaměřený na podporu ekonomie na SŠ formou přednášek uznávaných odborníků v oblasti ekonomie. Účelem projektu je seznámit studenty s aktuálním ekonomickým děním a praxí. Oficiálním partnerem projektu je Česká národní banka.

Dne 5. 5. nás navštívila se svou přednáškou expertka z VŠB – TU Ostrava, Ekonomické fakulty Ing. Yvetta Pšenková, Ph. D., která přiblížila studentům 3. A problematiku účetních a daňových dopadů při podnikání fyzických osob. Zajímavým aspektem prezentace bylo srovnání zdanění podnikání společnosti s ručením omezeným a osob samostatně výdělečně činných.

Daná problematika byla pro studenty oboru OA s rozšířenou výukou účetnictví a daní velkým přínosem. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci v novém školním roce.

Ing. Petra Sedlářová
Ing. Martina Mertová

Fotogalerie

Přednáška „Účetnictví a daně podnikajících fyzických osob“Přednáška „Účetnictví a daně podnikajících fyzických osob“Přednáška „Účetnictví a daně podnikajících fyzických osob“