NPO – Doučování 01-08 2023

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL – REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

I v novém kalendářním roce od ledna do srpna 2023 využívá naše škola investice na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky během pandemie covid-19.

Doučování žáků probíhá v 25 jednotlivých blocích skupinově. Jedno doučování je individuální.

1.ročníky Blok doučování Třída/třídy v bloku
Účetnictví 1. A
Anglický jazyk 1. C
Český jazyk a literatura – individuálně 1. B
Matematika 1. A, 1. B – skupina A
Matematika 1. C – skupina A
Matematika 1. A, 1. B, 1. C – skupina B
2. ročníky Matematika 2. A, 2. B
Matematika 2. B, sk. A/R
Matematika 2. C
Anglický jazyk 2. B, sk. A/R
Anglický jazyk 2. A, 2. B
Anglický jazyk 2. C
Fyzika 2. C
Programování 2. C
3. ročníky Účetnictví 3. A, 3. B
Matematika 3. A
Programování 3. C
4. ročníky Matematika 4. C
Ekonomika 4. A, 4. B
Ekonomika 4. C, sk. 2
Ekonomika 4. B, sk. A/R
Účetnictví 4. A
Účetnictví 4. B
Účetnictví 4. C, sk. 1
Účetnictví 4. C, sk. 2
Programování 4. C

 

Největší rozsah doučování je realizován v předmětu matematika (8 bloků), dále v účetnictví (6 bloků), v anglickém jazyce (4 bloky), v ekonomice (3 bloky), v programování (3 bloky), ve fyzice (1 blok) a v českém jazyce a literatuře 1 individuální doučování.

Ing. Marie Katapodisová, ředitelka školy