Logická olympiáda

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

Ani v tomto školním roce jsme nezůstali stranou a do této netradiční soutěže se zapojili. Soutěž proběhla v týdnu 15. – 21. října 2020.

Do soutěže se letos zaregistrovalo 63 770 soutěžících z 3 143 škol, z toho bylo 12 244 aktivních řešitelů v kategorii C pro střední školy. Moravskoslezský kraj reprezentovalo 1 222 soutěžících. Na naší škole se do soutěže zapojili převážně žáci třídy 1.B a 2.C, své zastoupení měly také třídy 1.A, 1.C, 2.A, 3.A.

Kvantil našeho nejlepšího studenta je 89,32 v rámci Moravskoslezského kraje, tzn., že pouze přibližně 11 % studentů mělo výsledek lepší než Patrik. Z pohledu celé České republiky je jeho kvantil 90,75.

Děkujeme všem zapojeným žákům a vítězům blahopřejeme.

Logická olympiáda

Zapsala: Mgr. Monika Chvostková