RECYKLOHRANÍ 2019-2021

2019/2020

Během celého minulého školního roku probíhala soutěž ve sběru baterií a drobného elektroodpadu. Do soutěže se zapojilo celkem 45 studentů převážně prvních a druhých ročníků.

  1. místo Adam Becher (stávající 2.C)
  2. místo Nela Urbančíková
  3. místo Ondřej Bartoš (stávající 2.B); Radim Juřena (stávající 2.B); Jan Šindler (stávající 2.B); Patrik Olšar (stávající 2.C)

Všem zúčastněným děkujeme a vítězům blahopřejeme.

2020/2021

Také v tomto školním roce 2020/2021pokračujeme v zapojení do školního recyklačního programu RECYKLOHRANÍ, který probíhá pod záštitou MŠMT České republiky.

Jeho cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Naše hlavní školní aktivity:

Sběr baterií a sběr drobných elektrospotřebičů – dle pokynů předáte vyučující fyziky

Vypracování zadaných úkolů

Exkurze

Podrobnější informace o programu naleznete na: http://www.recyklohrani.cz/

Kontaktní osoby:

  • Mgr. Monika Chvostková – učitelka fyziky
  • Mgr. Jolanta Dorotíková – koordinátorka EVVO
  • Lucie Tomisová – hospodářka

Zapsala: Mgr. Monika Chvostková