Kritéria hodnocení maturitní zkoušky 2021

Hodnocení profilové části maturitní zkoušky oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie pro jarní a podzimní zkušební období roku 2021 platný i pro opravné a náhradní zkoušky
PDF

254,5 kB

Způsob hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky oboru 18-20-M/01 Informační technologie pro jarní a podzimní zkušební období roku 2021 platný i pro opravné a náhradní zkoušky
PDF

254,9 kB