Testování SCATE 1. ročníky

2 a 7. září 2020 si všichni studenti prvních ročníků ověřili svou znalost angličtiny v on-line testu SCATE. Test vychází z kategorií Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a usiluje o individuální přístup ke každému studentovi.

Testování i tentokrát proběhlo v aplikaci ScioDat v odborné učebně č. 7. Test zkoumal základní jazykové dovednosti: čtení s porozuměním a poslech.

Studenti četli, poslouchali, doplňovali do vět, přiřazovali obrázky, procvičili slovní zásobu i gramatiku.

Celkem se testu zúčastnilo 85 studentů. Jazykové úrovně se pohybovaly od A1 až po C1.

Nejnižší úroveň A1 získalo 8 studentů, úroveň A2 s velmi dobře ukončenou 9. třídou získalo 27 studentů. Nejvyšší počet studentů – 39 –  si odneslo podrobnou zprávu úrovně B1. 9 studentů se pohybovalo na velmi pěkné úrovni B2 a 2 studenti získali vynikající úroveň C1.

Někteří využili možnosti objednat si ke  své zkoušce i jazykový certifikát,  který potvrzuje danou úroveň. Studenti ho mohou využít třeba na brigádách.

Ukázky testu na : https://www.testovani.cz/Projekt/13/test-cizich-jazyku-scate

Blahopřejeme k velmi pěkným znalostem.

Mgr. Jana Kondeková
Ing. Jiří  Kalousek
Fotogalerie: Ing. Radim Štefan

Fotogalerie